Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - I. etapa

Dotační prostředky budou využity na výměnu 1 027 ks svítidel a doplnění dalších 19 ks nových svítidel veřejného osvětlení v Chrudimi. Nová svítidla budou využívat LED technologii s příkony od 5 do 90 W. Také budou vybavena stmívatelnými zdroji s možností napojení na řídící systém a regulovatelnými zdroji, které budou automaticky snižovat intenzitu osvětlení a spotřebu elektrické energie v závislosti na denní době. Nová LED svítidla budou napájena z nových přívodních kabelů a podle stavu stávajících výložníků budou instalována buď na nový nebo stávající výložník. Součástí projektu je také dozbrojení všech rozvaděčů o spínací prvky, které zamezí nechtěnému vybavování nadproudových ochran vlivem nárazových proudů napájecích zdrojů LED osvětlení.

Realizací tohoto projektu dojde jak k modernizaci světel, tak ke snížení spotřeby energie na veřejné osvětlení, kdy se předpokládá, že by úspora energie činila zhruba 322,25 MWh.

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.

Příjemce dotace:Město Chrudim
Číslo dotace:2182000362
Termín dokončení:31.8.2025
Dotační program:Národní plán obnovy – Výzva č. NPO 1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení – Komponenta 2.2.2
Předmět podpory:Realizace projektů ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení
Výše dotace:    10 000 000,00 Kč
Vlastní zdroje:4 509 343,34 Kč