Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim

V rámci projektu „Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim“ byla provedena rozsáhlá oprava mostního objektu Lávky L20 ev. č. 34025-1 přes komunikaci III/34025 a přilehlých ploch. Lávka L20 slouží k bezpečnému převodu chodců a cyklistů z centra Chrudimi přes vysoce frekventovanou komunikaci III/34025 do ulice Moravské a dále do severovýchodní části města a zpět. Zvolený způsob realizace akce a rozsah oprav vyplynul z Hlavní mostní prohlídky a z Průzkumu stavebně technického stavu konstrukce. Zvolený způsob realizace projektu zajišťuje funkčnost a bezpečnost lávky při vynaložení pouze nezbytně nutných finančních nákladů.

Projekt je spolufinancován Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI).

Příjemce dotace:město Chrudim
ISPROFOND: 5532110001
Zhotovitel:CAVATOR s.r.o.
Bylany 141
538 01 Bylany
Termín realizace:        5. 2022 – 28. 4. 2023
Celkové náklady:        10 631 120,44 Kč
Celkové způsobilé náklady:9 808 474,23 Kč
Příspěvek ze SFDI7 356 355,00 Kč
Neuznatelné náklady:                 822 646,21 Kč
Vlastní zdroje:2 452 119,23 Kč