Výsadba stromů v k. ú. Chrudim

Logo NPŽP

Se stromy toho máme i mnoho společného. Lidé stejně jako stromy mají své kořeny. Oč míň jsou vidět, o to jsou pevnější. Jsme vrostlí do země, v níž jsme se narodili, do kultury, v níž jsme vyrostli, do hodnot, v nichž nás vychovali, do přátel, které jsme během života potkali. Náš kořenový systém je ještě složitější než kořeny stromů. Sahá od rodiny až po národ, od ukolébavky až po hymnu, od knížete Václava po Seiferta. Jsme stejní jako stromy. Vkořeněni do země, z níž pocházíme, do její kultury a tradic. Spojeni s domovem.
(převzato z cyklu České televize „Paměť stromů”)

Dnešní volání po větší míře ozeleňování veřejných ploch a větší intenzitě výsadby stromů není jen touhou po zavádění trendy novinek nebo reakcí na probíhající klimatické změny. Je to především snaha navázat na kořeny našeho města. 

Stromy ve městě vnímáme jako prvek, jenž má nenahraditelnou funkci estetickou, klimatickou a hygienickou. V horkých letních dnech stromy stíní, chladí a zvlhčují okolí. Fungují jako dokonalé klimatizační zařízení s automatickou regulací, které spotřebovává energii ze slunečního záření a přeměňuje ji v páru. To vše nehlučně, nenápadně a bez vysokých nároků na drahou údržbu.

Chceme, aby Chrudim byla městem, ve kterém se dobře žije. Nedokážeme si představit život města bez silnic, cyklostezek a chodníků, energetických sítí, vodovodu, kanalizace nebo MHD. A stejně absurdní je i představa ulic a veřejných ploch bez stromů a veřejné zeleně.

Výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů bude realizována v zastavěném katastrálním území Chrudim na veřejně přístupných místech (dle mapy města Chrudim v lokalitách č. 1, 2, 3, 4, 5), a to v měsících říjen až listopad 2020, kdy bude vysazeno 41 ks stromů.