Protipovodňový varovný a informační systém města Chrudim

Logo MŽP

Předmětem projektu je modernizace stávajícího varovného systému, uvedení do provozu protipovodňového varovného a informačního systému pro město Chrudim a doplnění digitálního povodňového plánu. Hlavním cílem projektu je zvýšení a zlepšení celkového systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany a tudíž zajištění bezpečnosti obyvatel a ochrany jejich majetku.


Projekt se skládá ze tří částí: 

1. Varovný informační systém pro město Chrudim včetně všech místních částíJedná se o systém ozvučení celého území města pomocí venkovních digitálních obousměrných, rádiově řízených akustických jednotek a zřízení nového řídícího a ovládacího pracoviště. Tento digitální bezdrátový informační systém je určen pro včasné varování obyvatel a předávání urgentních sdělení v případech nouze.

2. Protipovodňový lokální výstražný systémLokální výstražný systém má za cíl varovat obyvatele města v předstihu před příchodem povodně a umožnit jim včasnou mobilizaci k provedení kroků k ochraně zdraví a majetku. Jedná se o vybudování jedné nevyhřívané srážkoměrné stanice o záchytné ploše 200 cm2 v sídlišti Na Šancích, integraci 13 stávajících hladinoměrů ČHMÚ a Povodí Labe a integraci 12 srážkoměrů. 

3. Rozšíření digitálního povodňového plánu o grafickou vrstvu nových prvků varovného informačního systémuPro realizaci této části projektu bude využita stávající technologie digitálního povodňového plánu města Chrudim. Základní datové členění bude plně v souladu s datovou strukturou POVIS.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Příjemce dotace: město Chrudim
Registrační č. projektu:CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_145/0012535
Zhotovitel: TELMO, a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha
Projektant: Ing. Vladimír Pavlík, Najdrova 2183, 252 63 Roztoky
Termín realizace: 28. 6. 2021 – 25. 4. 2022

Rozpočet:

Celkové náklady: 12 688 341,00 Kč
Celkové způsobilé náklady: 12 688 341,00 Kč
Dotace (70 %): 8 881 838,70 Kč 
Vlastní zdroje:3 806 502,30 Kč