Restaurování Popperovy hrobky v Chrudimi

Předmětem projektu je celková rekonstrukce významné kulturní památky. Rekonstrukce má eliminovat další degradaci kamenného materiálu hrobky na minimum a oživit výtvarnou hodnotu sochařského díla s pomocí tvarově i materiálově vhodně provedených doplňků. Dílčím krokem je dokonalé vyčištění kamene při současném maximálním zachování originálního povrchu kamene, doplnění a rekonstrukce odlomených částí figury a hran architektonických prvků. Díky nejrozsáhlejší úpravě, která zahrnuje celkové přeosazení vychýlených částí stavby – vnějších prahů bočních polí hrobky a obou čelních pilířů s architrávů pod čelem a okapy střechy –, bylo za cíl dosáhnout zvýšení stability celé této významné památky navržené proslulým architektem Josefem Gočárem s umělecky hodnotným reliéfem Krista od předního českého sochaře Otakara Španiela.

Projekt je financován z rozpočtu Pardubického kraje formou dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pardubickém kraji na rok 2019.

Příjemce dotace a investor:Město Chrudim
Poskytovatel dotace: Pardubický kraj
Č. smlouvy o poskytnutí dotace:OKSCR/19/24059
Zhotovitel: BcA. Zdeněk Šmahel, DiS.
Termín realizace: 1. 7. 2019 – 28. 10. 2019
Výše dotace: 100 000 Kč vč. DPH, tj. 6,5 %