Modernizace počítačových učeben ZŠ U Stadionu a rekonstrukce a vybavení chemické laboratoře ZŠ Dr. J. Malíka včetně zajištění bezbariérovosti

Cílem projektu bylo reagovat na měnící se potřeby žáků v oblasti digitálních technologií a přírodních věd a zvýšit kvalitu dosavadního vzdělávání na ZŠ Chrudim, U Stadionu a ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka, a to prostřednictvím investic do infrastruktury škol. Cílů projektu bylo dosaženo rekonstrukcí odborných učeben a vybavením moderními technologiemi.

Popis projektu:

Základní škola, Chrudim, Dr. J. Malíka  – prostory chemické laboratoře byly nevyhovující převážně z dispozičního hlediska. V učebně bylo potřeba zejména zajistit novou elektroinstalaci, nové rozvody vody, kanalizace a zemního plynu. V rámci projektu byly pořízeny nové pracovní a mycí stoly, stolní digestoř, elektrický ohřívač na ohřev vody, věšáková skříň a skříňky.

Základní škola, Chrudim, U Stadionu – Obě odborné učebny počítačů byly nevyhovující jak z hlediska uspořádání nábytku, tak z hlediska zastaralého hardware a software. Potřebné bylo i nové vybavení a nábytek do učeben, které neodpovídalo trendům ani moderní výuce a IT vybavení již nedostačovalo stále se zvyšujícím technickým požadavkům, kladeným na výuku.

Výsledky předkládaného projektu byly následující:

  • Rekonstruovaná chemická laboratoř na Základní škole, Chrudim, Dr. J. Malíka a rekonstruované dvě počítačové učebny na Základní škole, Chrudim, U Stadionu
  • Pořízení IT vybavení a nábytku na Základní škole, Chrudim, U Stadionu
  • Pořízení polohovatelné lavice na Základní škole, Chrudim, Dr. J. Malíka
  • Bezbariérovost
Celkové náklady projektu:     4 316 548,66 Kč
Celkové způsobilé náklady projektu:   4 278 794,56 Kč
Vlastní zdroje:          427 879,46 Kč
Poskytnutá dotace:             3 850 915,10 Kč

Aktuální stav: Realizace projektu byla ukončena a projekt je v udržitelnosti