Pořízení dvou osobních elektromobilů a dvou dobíjecích stanic pro město Chrudim

Logo NPŽP

V rámci projektu byly zakoupeny dva elektromobily a dvě chytré dobíjející stanice (smart wallboxy), které budou sloužit zaměstnancům Městského úřadu Chrudim při realizaci služebních cest nezbytných pro výkon jejich zaměstnání. 
Cílem projektu je minimalizace negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí. Jedná se konkrétně o snížení emisí a hlukové zátěže z dopravy, prostřednictvím využívání elektromobilů. Oba nově pořízené elektromobily v rámci tohoto projektu by měly být využívány přednostně oproti zbytku vozového parku Městského úřadu v Chrudimi, čímž bude dosaženo maximálně možného snížení emisí a případně i nákladů na provoz vozidel.  

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí.

Příjemce dotace: město Chrudim
Registrační č. projektu:    1191100083
Termín realizace:do 17. 12. 2021
Celkové náklady: 1 029 458,80 Kč
Dotace:    411 783,52 Kč
Vlastní zdroje:617 675,28 Kč