Terminál veřejné dopravy v Chrudimi

Hlavním cílem projektu, tedy stavem, kterého má být dosaženo realizací projektu, je vybudování nového dopravního terminálu před železniční stanicí a v blízkosti autobusového nádraží v Chrudimi, jakožto významného přestupního uzlu regionální dopravy. Cílem projektu je zvýšení míry využití veřejné dopravy v Chrudimi a okolí, tedy modernizace infrastruktury pro provozování hromadné dopravy s možností přestupu na cyklo nebo pěší, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, rozšíření infrastruktury pro parkování automobilů a jízdních kol, zkvalitnění podmínek pro provozovatele veřejné dopravy. 


Realizací projektu budou naplněny tyto dílčí cíle:

  • zvýšení významu železniční dopravy jako ekologického druhu přepravy
  • projekt přispěje k řešení problému snížení emisí tím, že podpoří ekologické způsoby přepravy (pěší, cyklo, bus, vlak)
  • zvýšení dostupnosti, atraktivnosti a komfortu pro kombinovaný druh přepravy – pěší, cyklo, auto, bus, železnice
  • rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury v Pardubickém kraji
  • kvalitnější propojení obcí a měst na trase vedoucí přes město Chrudim
  • zvýšení konkurenceschopnosti regionu, zvýšení jeho atraktivity pro investory, návštěvníky i obyvatele

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu a v rámci Integrované územní investice Hradecko – pardubické aglomerace.

Termín realizace:1. 10. 2019 – 30. 10. 2020
Dodavatel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA
Technický dozor: Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA
Projektant a autorský dozor:Ing. arch. Jiří Poláček, DI PROJEKT s.r.o., Miroslav Baťa, DiS.
Náklady na realizaci stavby: 63 417 419,13 Kč vč. DPH
Výše dotace: 31 764 705,88 Kč

Aktuální stav: Realizace projektu byla ukončena. V současné době probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků a vyúčtování dotace