Podpora domácího kompostování města Chrudim

Logo MŽP

Předmětem projektu bylo realizování několika opatření, kterými došlo k předcházení vzniku čtyř druhů odpadů (BRO, papír, textilní materiál, elektrické a elektronické zařízení CD/DVD) na území města Chrudim. V rámci projektu byly pořízeny:

  • zahradní kompostéry,
  • nádoba na textilní materiál,
  • knihobudky na použité knihy s vyhrazeným prostorem na použité CD/DVD nosiče.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Příjemce dotace a investor:město Chrudim
Registrační č. projektu:CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003120
Dodavatel:MEVA-Brno, s.r.o.
24. dubna 428
Želešice 664 43
Celkové způsobilé výdaje:3 834 490 Kč
Dotace:3 259 317 Kč
Vlastní zdroje: 575 173 Kč