Fotovoltaická elektrárna na Stadionu Emila Zátopka - kabiny pro mládež

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti sportovního zařízení ve vlastnictví města Chrudim za pomoci využití energeticky úsporných opatření. Došlo k instalaci fotovoltaického systému o jmenovitém výkonu 9,84 kWp na střechu objektu kabin pro mládež na Stadionu Emila Zátopka st. p. č. 2458, k. ú. Chrudim.
Úsporná opatření jsou využívána zejména k ohřevu teplé vody do sprch, k osvětlení, dále k provozu elektrického kotle a vytápění šaten a v létě budou využívána k napájení čerpadla určeného k zavlažování fotbalového a atletického trávníku (vytápění a provoz čerpadla se budou střídat v závislosti na ročním období).

Projekt byl realizován za finančního přispění Pardubického kraje.

Příjemce dotace a investor:město Chrudim
Evidenční číslo smlouvyOKSCR/23/23339
Dodavatel:ASSORTIS s.r.o.
K Dolíčku 224
530 02 Pardubice
Celkové způsobilé výdaje:411 948 Kč bez DPH
Dotace:205 974 Kč