Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim

Hlavním cílem projektu je zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, ke kterému dojde díky rekonstrukci chodníků a vybudování nového veřejného osvětlení v ulici Václavská.


Dílčími cíli projektu jsou:

  • Zlepšení dostupnosti do zaměstnání, za službami a vzděláním.
  • Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v trase dopravně zatížené komunikace.
  • Zvýšení komfortu bydlení v místní části města Chrudim.
  • Přizpůsobení potřebám osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
  • Zintenzivnění veřejného osvětlení a snížení nákladů na jeho provoz.
  • Snížení nákladů na údržbu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu a v rámci MAS Chrudimsko.

Příjemce dotace a investor:Město Chrudim
Registrační č. projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008191
Zhotovitel:PP-GROUP.cz s. r. o.
Projektant a autorský dozor:DI PROJEKT s.r.o. Pardubice
Technický dozor stavebníka:Ing. Zdeněk Šmejkal, Znalecká a realitní kancelář Pardubice
Termín realizace:  1. 4. 2019 – 30. 9. 2019

Aktuální stav: Realizace projektu byla ukončena a projekt je v udržitelnosti