Oprava hracího prvku na dětském hřišti v ulici Čáslavská

V rámci projektu byl opraven herní prvek, kolotoč s názvem Lanová kapsa, na veřejném dětském hřišti v ulici Čáslavská. Jedná se o talířový kolotoč s ocelovým sloupem o výšce 3,8 m a zavěšeným otočným satelitem se základnou z pryžové rohože a stěnou ze sítě Herkules. Oprava tohoto herního prvku spočívala ve výměně hnízda (dna) kolotoče a zahrnovala dodávku nového hnízda, demontáž a montáž ochranných lanových sítí a kompletaci hliníkových konstrukcí

Projekt je podpořen z programu Malý LEADER MAS Chrudimsko, který je v roce 2020 financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje, spravuje ho MAS Chrudimsko, z.s.

Příjemce dotace a investor: Město Chrudim
Poskytovatel dotace:MAS Chrudimsko, z. s.
Zhotovitel:Berger-Huck s.r.o.
Termín realizace:9. 2020 – 20. 10. 2020
Výše dotace: 35 747 Kč vč. DPH, tj. 50 %