Rozvoj elektronických služeb města Chrudim

Logo EU a MMR

Hlavním cílem projektu je pořízení informačního systému (Portál občana), kdy se jedná o systém upravený, konfigurovaný, případně nově vyvinutý a zajišťující minimálně 3 nové funkcionality informačního systému.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu.

Příjemce dotace:   město Chrudim
Registrační č. projektu:      CZ.06.01.01/00/22_008/0002118
Termín realizace:12/2022 – 6/2025