Výsadba stromů v k. ú. Medlešice

Logo NPŽP

Lidé stejně jako stromy mají svou paměť. Paměť stromů je o mnoho delší, než paměť lidská, ale jako vše, co žije, jsou stromy smrtelné. Když zahyne starý strom, zůstanou nám možná kresby, z novější doby filmové záznamy. Zmizí však vztahy, které ho někdy po staletí spojovaly s lidmi žijícími v jeho okolí, blednou vzpomínky, vytrácejí se příběhy, které k němu patřily. Životy stromů propojené v příbězích s osudy lidí nám umožňují zamyslet se i nad naší historií. Stromy tím, že se mohou dožít vyššího věku než lidé, se stávají svědky osudů těch, vedle kterých někdy i staletí rostou. 

(převzato z knihy Stromy vypravují Marie Hruškové)

Dnešní volání po větší míře ozeleňování veřejných ploch a vyšší intenzitě výsadby stromů není jen touhou po zavádění trendy novinek nebo reakcí na probíhající klimatické změny. Je to především snaha navázat na paměť obce.
Stromy mají v obci nedocenitelnou klimatickou funkci. Poskytují stín, který oceníme v parném létě. Zadržují a vypařují vodu, svými listy zachycují prach, chrání před hlukem, zkrášlují své okolí. Po celý rok poskytují jedinečný domov a místo k životu celé řadě živočichů. To vše nehlučně, nenápadně a bez velkých nároků a drahé údržby.
Chceme, aby Medlešice byly obcí, ve které se dobře žije. Stromy a další veřejná zeleň jsou zcela přirozenou a nezbytnou součástí moderní obce. Stejně absurdní je i představa ulic a veřejných ploch bez stromů a veřejné zeleně.
Výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů bude realizována v zastavěném katastrálním území Medlešice na veřejně přístupných místech (dle mapy místní části Medlešice v lokalitách č. 1.1, 1.2, 2), a to od října do listopadu 2020, kdy bude vysazeno 11 ks stromů.