Výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim - Vlčnov

V rámci projektu „Výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim – Vlčnov“ byla realizována výstavba nového chodníku z města Chrudimi do místní městské části Vlčnov podél silnice III/3589 vyznačující se vysokou frekvencí dopravy (RPDI 5 687 voz/den). Výstavbou obchvatu Chrudimi byla přerušena pěší stezka, která byla dříve chodci využívána k cestě z Vlčnova do Chrudimi a k zastávkám veřejné dopravy. Po výstavbě obchvatu se však stala vysoce frekventovaná silnice III/3589 jedinou komunikací mezi Vlčnovem a Chrudimí. V tomto úseku silnice je i vysoká míra nehodovosti s těžkými i smrtelnými zraněními. Výstavba nového chodníku zvýší bezpečnost silničního provozu a umožní obyvatelům místní části Vlčnov bezpečnou pěší docházku do zaměstnání, do škol a na zastávky veřejné dopravy. Akce má také pozitivní vliv na vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, neboť chodník je řešen bezbariérově.

Projekt je spolufinancován Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI).

Příjemce dotace:město Chrudim
ISPROFOND: 5537510252
Zhotovitel:ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.                  
Rybná 716/24 Staré město
110 00 Praha 1 
Termín realizace:        3. 2023 – 15. 9. 2023
Celkové náklady:        4 894 643,08 Kč
Celkové způsobilé náklady:3 906 876,96 Kč
Příspěvek ze SFDI3 320 845,00 Kč
Neuznatelné náklady:                 987 766,12 Kč
Vlastní zdroje:586 031,96 Kč