Zpracování Místní energetické koncepce města Chrudim

Název:      Zpracování Místní energetické koncepce města Chrudim

Dotační prostředky budou využity na zpracování dokumentu Místní energetická koncepce města Chrudim, který bude popisovat vhodný přístup, jak by městská samospráva měla postupovat při zajištění dodávek spotřeby pro objekty města Chrudim a rámcově se zaměří i na komplexní řešení zajištění dodávky a spotřeby energie pro celou lokalitu města a jeho místních části.

Projekt je spolufinancován ze Státního programu na podporu úspor energie EFEKT III.

Příjemce dotace:   Město Chrudim
Číslo dotace:3283000071
Termín dokončení:31.01.2024
Osa podpory:4 – Energetický management a koncepce
Předmět podpory:Zpracování místní energetické koncepce
Výše dotace:457 380 Kč
Vlastní zdroje:196 020 Kč