Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP (2017-2019)

CZ.03.2.63/0.0/0.0./16_065/0003829

Operační program Zaměstnanost - EU, ESF