IX. zasedání Zastupitelstva města Chrudim

vlajka prapor zastupitelstvo

Zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí 11. prosince 2023 od 16 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Pardubická 67, Chrudim. Jednání bude rovněž přenášeno on-line.

Program:

 1. Žádost spolku Městský fotbalový klub Chrudim, z.s. o účelovou dotaci na zajištění provozu spolku a o návratnou finanční výpomoc
 2. Návrh rozpočtového opatření č. 20/2023 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2023
 3. Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2024
 4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2023, o místním poplatku ze psů
 6. Vzor smlouvy o poskytnutí přímé dotace
 7. Návrh kupní smlouvy – výdusek Venuše a výdusek z Alegorie ročních období – Léto
 8. Návrh na změnu závazného finančního vztahu pro rok 2023 v příspěvkové organizaci Městská knihovna Chrudim
 9. Návrh na změnu závazného finančního vztahu pro rok 2023 Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim
 10. Vystoupení města Chrudim z bytových družstev založených městem Chrudim v rámci dotačního programu bytové výstavby
 11. Spolupráce při realizaci projektu Revitalizace vojenského pohřebiště z 1. světové války, hřbitov U Václava, Chrudim
 12. Vypořádání pozemků v ulici Česká
 13. Prodej pozemků v Průmyslové zóně Chrudim – západ
 14. Schválení plánu společných zařízení navržených v rámci jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Chrudim
 15. Informace o činnosti Rady města Chrudim
 16. Všeobecná rozprava
Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 11. 12. 2023 / 12. 12. 2023