Beseda v denním stacionáři Pohoda

Dne 08. 11. 2023 se konala beseda v denním stacionáři Pohoda, zúčastnili se jí klienti, klientky a pracovnice stacionářů Pohoda a Jitřenka. Přednáška probíhala pod vedením pracovnic MěÚ Chrudim OSV, OSPP Bc. Vladěny Sádovské a Bc. Denisy Markové. Byla jim  představena činnost OSV MěÚ Chrudim a popsány konkrétní případy, se kterými se na odbor mohou obyvatelé, v případě nepříznivé sociální situace, obrátit.  Hovořilo se o prevenci při nákupech, manipulaci s penězi, kartami, doklady, o prevenci požáru (pálení svíček v zimním období), o využití reflexních prvků v období, kdy je šero, tma apod. Přítomni byli upozorněni na možná rizika, která jim hrozí. Většina z nich se velmi aktivně zapojila do společné diskuze, uváděli své pozitivní i negativní zkušenosti ze života.

Závěrem klientům pracovnice OSPP předaly kartičky s důležitými telefonními kontakty pro případ tísně a propisky.

Celá přednáška proběhla ve velmi příjemném a přátelském prostředí.

Připojené soubory:

Vytvořeno / změněno: 13. 11. 2023 / 13. 11. 2023