Oznámení o korupci

V zájmu zefektivnění boje proti korupci je zřízena e-mailová adresa, na kterou mohou občané zasílat informace o možném korupčním jednání zaměstnanců Městského úřadu. Lze využít i telefonního kontaktu.

e-mail: korupce@chrudim-city.cz
telefon: 469 657 735

Uvítáme, jestliže poskytnete konkrétní a ověřitelné údaje, popř. sdělíte i kontakt na vás.

Zpracováním informací a jejich vyhodnocováním je pověřen útvar interního auditu a kontroly.

Občany současně upozorňujeme, že činnost útvaru interního auditu a kontroly nenahrazuje činnost orgánů činných v trestním řízení. Máte-li podezření, že byl spáchán trestný čin, obraťte se i na příslušný policejní orgán, státního zástupce či soud.

Vytvořeno / změněno: 25. 1. 2023 / 20. 2. 2023