Úpravy rozpočtu 2023

Na základě schválení zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, kterým dochází také k novelizaci zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou obce povinny zveřejňovat ve lhůtě do 30 dní od schválení přijatá rozpočtová opatření v průběhu kalendářního roku.

Provedená úprava rozpočtuSchválil dneObjem úpravyCelková výše rozpočtu po úpravěZáznam vložen
Rozpočtové opatření č. 1/20236. 2. 2023
ZM
15.514,1 tis. Kč806.012,2 tis. Kč10. 2. 2023
Rozpočtové opatření č. 2/202320. 2. 2023 RM 2.630,4 tis. Kč808.642,6 tis. Kč21. 2. 2023
Rozpočtové opatření č. 3/202320. 3. 2023 ZM 36.968,4 tis. Kč845.611 tis. Kč20. 3. 2023
Rozpočtové opatření č. 4/202327. 3. 2023 RM 830,5 tis. Kč846.441,5 tis. Kč27. 3. 2023
Rozpočtové opatření č. 5/202324. 4. 2023 RM 19.505,2 tis. Kč865.946,7 tis. Kč24. 4. 2023
Rozpočtové opatření č. 6/202315. 5. 2023 RM 333,9 tis. Kč866.280,6 tis. Kč23. 5. 2023
Rozpočtové opatření č. 7/202329. 5. 2023 ZM 38,4 tis. Kč866.319 tis. Kč6. 6. 2023
Rozpočtové opatření č. 8/20235. 6. 2023
RM
17.526,2 tis. Kč883.845,2 tis. Kč6. 6. 2023
Rozpočtové opatření č. 9/202319. 6. 2023
ZM
1.335,6 tis. Kč885.180,8 tis. Kč26. 6. 2023
Rozpočtové opatření č. 10/202326. 6. 2023
RM
1.196,9 tis. Kč886.377,7 tis. Kč27. 6. 2023
Rozpočtové opatření č. 11/202317. 7. 2023
RM
4.201 tis. Kč890.578,7 tis. Kč18. 7. 2023
Rozpočtové opatření č. 12/202328. 8. 2023
RM
1.471,1 tis. Kč892.049,8 tis. Kč5. 9. 2023
Rozpočtové opatření č.
13/2023
4. 9. 2023
RM
125 tis. Kč892.174,8 tis. Kč5. 9. 2023
Rozpočtové opatření č.
14/2023
18. 9. 2023
ZM
18.124,1 tis. Kč910.298,9 tis. Kč20. 9. 2023
Rozpočtové opatření č.
15/2023
25. 9. 2023
RM
291,5 tis. Kč910.590,4 tis. Kč2. 10. 2023
Rozpočtové opatření č.
16/2023
9. 10. 2023
RM
32 tis. Kč910.622,4 tis. Kč13. 10. 2023
Rozpočtové opatření č.
17/2023
6. 11. 2023
RM
415,8 tis. Kč911.038,2 tis. Kč21. 11. 2023
Rozpočtové opatření č.
18/2023 (nebylo přijato usnesení)
20. 11. 2023
ZM
0 Kč911.038,2 tis. Kč28. 11. 2023
Rozpočtové opatření č.
19/2023
27. 11. 2023
RM
2.049,5 tis. Kč913.087,7 tis. Kč28. 11. 2023
Rozpočtové opatření č.
20/2023

Pozměňovací návrh č.
1 k rozpočt. opatření č. 20/2023
11. 12. 2023
ZM
-60.416,8 tis. Kč852.670,9 tis. Kč18. 12. 2023
Rozpočtové opatření č.
21/2023
18. 12. 202353,9 tis. Kč852.724,8 tis. Kč19. 12. 2023
Rozpočtové opatření č.
22/2023
22. 1. 2024-4.531,4 tis. Kč848.193,4 tis. Kč24. 1. 2024