Závěrečné účty města

V souladu s ustanovením § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, město zveřejňuje schválený závěrečný účet na svých internetových stránkách, odkaz na zveřejnění je uveden také na úřední desce MěÚ Chrudim.