Akční plány

O akčních plánech

Město Chrudim má zpracovaný Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 – 2030, který stanovuje základní orientaci města Chrudim do roku 2030 a díky němu je ve stanoveném časovém horizontu zabezpečována koordinace vybraných aktivit. Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 – 2030 (SWOT analýzu, návrhovou část), Metodiku pro strategické plánování a řízení rozvoje města Chrudimi, Metodiku pro tvorbu akčního plánu města Chrudimi a indikátory schválilo Zastupitelstvo města Chrudim na svém jednání dne 14. 3. 2016 usnesením č. Z/15/2016.

Jedním z určujících předpokladů naplnění cílů je rozpracování aktivit do jednotlivých realizačních kroků a let – tj. tvorba „Akčních plánů“.

Tvorba akčních plánů města probíhá prostřednictvím sběru záměrů od občanů města na Desateru problémů města Chrudim. Ty jsou doplněny o návrhy odborů Městského úřadu Chrudim a organizací města Chrudim, od Komise Zdravého města a MA 21, z koncepcí a rovněž vycházejí z potřeb města. Vzniká tak zásobník projektů, které jsou následně roztříděny. Akce do 200 tis. Kč, které se dle Metodiky pro tvorbu akčního plánu města Chrudimi do akčního plánu nezařazují, jsou vyřazeny a náměty, které vyžadují socioekonomické hodnocení, jsou vyznačeny.

Rozvoj města

Aktuální

NázevSchváleno ZM dneNadřazený dokument
Akční plán rozvoje města na rok 202319.6.2023 | Z/43/2023zde

Archivní

NázevSchváleno
ZM dne | č. usnesení
Vyhodnocení akč. plánuSchváleno
ZM | č. usnesení
Akční plán rozvoje města na rok 20227. 2. 2022 | Z/6/2022Za rok 202219.6.2023 | Z/43/2023
Akční plán rozvoje města na rok 2021 29. 3. 2021 | Z/16/2021Za rok 2021 7. 2. 2022 | Z/5/2022
Akční plán rozvoje města na rok 2020 9. 12. 2019 | Z/80/2019Za rok 2020 7. 2. 2022 | Z/5/2022
Akční plán rozvoje města na rok 2019 10.12. 2018 | Z/96/2018Za rok 20197.12. 2020 | Z/92/2020
Akční plán rozvoje města na rok 2018 11.12. 2017 | Z/78/2017Za rok 201816.9. 2019 | Z/63/2019
Akční plán rozvoje města na rok 2017 12.12. 2016 | Z/75/2016Za rok 201717.9. 2018 | Z/72/2018

Cestovní ruch

Aktuální

NázevSchváleno
ZM dne | č. usnesení
Nadřazený dokument
Akční plán ke koncepci cestovního ruchu města na rok 202319.6.2023 | Z/52/2023zde

Archivní

NázevSchváleno
ZM dne | č. usnesení
Vyhodnocení
akč. plánu
Schváleno
ZM | č. usnesení
Akční plán ke koncepci cestovního ruchu města na rok 202230.5.2022 | Z/51/2022Za rok 202219.6.2023 | Z/52/2023
Akční plán ke koncepci cestovního ruchu města na rok 2021 7.12.2020 | Z/99/2020 Za rok 202130.5.2022 | Z/51/2022

Sport

Aktuální

NázevSchváleno
ZM dne | č. usnesení
Nadřazený dokument
Akční plán k plánu rozvoje sportu města na rok 202319.6.2023| Z/53/2023 zde

Školství

Aktuální

NázevSchváleno
ZM dne | č. usnesení
Nadřazený dokument
Akční plán Koncepce školství města Chrudim na rok 202319.6.2023 | Z/49/2023zde

Archivní

NázevSchváleno
ZM dne | č. usnesení
Vyhodnocení
akč. plánu
Schváleno
ZM | č. usnesení
Akční plán Koncepce školství města Chrudim na rok 202213.12.2021 | Z/96/2021
Akční plán Koncepce školství města Chrudim na rok 2021 7.12.2020 | Z/94/2020Za rok 2021
Akční plán Koncepce školství města Chrudim na rok 20209.12.2019 | Z/91/2019Za rok 202013.12.2021 | Z/96/2021
Akční plán Koncepce školství města Chrudim na rok 201910.12.2018 | Z/94/2018 Za rok 2019 7.12.2020 | Z/94/2020
Akční plán Koncepce školství města Chrudim na rok 201811.12.2017 | Z/85/2017Za rok 2018

Sociální

Aktuální

Energetika

Aktuální