Energetická politika města

Energetickou politiku města Chrudim schválila Rada města Chrudim dne 9.10.2023 usnesením č. R/419/2023.

Energetická politika města je střednědobý dokument tvořící základní teze systému řízení, který vychází z normy ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií, neboli tvoří základ energetického managementu města. Energetickou politikou si město stanoví jasný směr svého vývoje v oblasti hospodaření s energií v rámci spravovaného majetku. Získá tak stabilní základnu pro prosazování úsporných opatření a pozitivní vliv na rozpočet města a současně tím může pozitivně působit na další subjekty a obyvatele města. Cíl energetické politiky vychází z aktuálního vývoje spotřeby energie ve městě a z výhledu dosažitelných úspor energie v připravovaných projektech.