Architekt města

Působnost

Architekt města na základě smlouvy vykonává pro město následující úkony:

 • Konzultační a poradenskou činnost pro orgány města, komise zřízené Radou města Chrudim, Stavební odbor, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Odbor investic, Odbor dopravy a popřípadě další odbory na poli urbanismu a architektury v oblasti:
  • urbanisticko architektonického rozvoje města
  • řešení staveb (novostaveb a rekonstrukcí) zejména v městské památkové zóně a staveb (rekonstrukcí a novostaveb) v exponovaných nebo významných místech města, ovlivňujících architekturu a dotváření města
  • předkládání návrhů a doporučení orgánům města na urbanisticko architektonické úpravy a opatření ve městě
  • spolupráce s Odborem územního plánování a regionálního rozvoje a s Odborem investic na přípravné a projektové dokumentaci na stavby, pořizované z prostředků města, z hlediska architektonického řešení
  • v oblasti přípravy a zpracování zadávacích podmínek pro pořizování ÚPD včetně aktivní spolupráce na zpracování těchto zadávacích podmínek
  • v oblasti přípravy a zpracování zadávacích podmínek na stavby pořizované z prostředků města včetně aktivní spolupráce na zpracování těchto zadávacích podmínek.
 • Vede, obhospodařuje a udržuje agendu všech projektů a architektonických návrhů, ke kterým dal své stanovisko a účastní se jednání v komisích Rady města Chrudim, zejména v Komisi rozvoje a výstavby města a udílí stanoviska k výše uvedeným bodům.

Ing. arch. Martin Nedvěd, Ph. D.

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

architekt města - v případě zájmu o konzultaci či poradenství prosíme o kontaktování na email

konzultační a poradenská činnost pro stavebníky na území města Chrudim


zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 401 (dočasně)

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 3