Oddělení dopravy a komunikací

Zprávy z oddělení

Působnost

Na základě zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
 • stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci, veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci
 • nařizuje odstranění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace na účelové komunikaci, která není veřejná
 • povoluje výjimku z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou sám stanovil
 • pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel podle § 79 citovaného zákona

Na základě zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • jako obec s rozšířenou působností vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací
 • jako obec s rozšířenou působností vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na neveřejné účelové komunikaci,
 • jako obec s rozšířenou působností uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací.
 • jako obec na území města Chrudim rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie
 • jako obec s rozšířenou působností vykonává státní dozor na silnicích II. a III. tříd, a veřejně přístupných účelových komunikací
 • jako obec na území města Chrudim vykonává státní dozor na místních komunikacích

Na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

 • je pověřen funkcí dopravního úřadu pro MHD a taxislužbu

Zaměstnanci oddělení vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle správního řádu.

Lic. Milan Šikl

Oddělení dopravy a komunikací

vedoucí oddělení


469 657 504 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 308

Patro: 2.

Budova: Pardubická 67

Ing. Petra Ždímalová

Oddělení dopravy a komunikací

referent

doprava a komunikace


469 657 505 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 308

Patro: 2.

Budova: Pardubická 67

Jana Šupíková

Oddělení dopravy a komunikací

referent

doprava a komunikace


469 657 506 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 308

Patro: 2.

Budova: Pardubická 67

Ing. Soňa Pecháčková

Oddělení dopravy a komunikací

referent

doprava a komunikace


469 657 502 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 310

Patro: 2.

Budova: Pardubická 67

Ilona Novotná

Oddělení dopravy a komunikací

referent

doprava a komunikace


469 657 507 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 306

Patro: 2.

Budova: Pardubická 67

Sandra Holíková

Oddělení dopravy a komunikací

referent

spisová služba


469 657 503 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 135

Patro: Přízemí

Budova: Pardubická 67

Ing. Luděk Daněk

Oddělení dopravy a komunikací

referent

doprava a komunikace


469 657 508 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 306

Patro: 2.

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 2