Oddělení evidence řidičů

Na základě zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění a nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství
 • zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem trest zákazu činnosti a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů
 • vede digitální tachograf v oblasti evidence řidičů, vydává i ostatní karty pro digitální tachograf
 • provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů
 • projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení.

Na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů

 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 • vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Zaměstnanci oddělení vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle správního řádu.

Mgr. Ing. Petra Pinkeová

Oddělení evidence řidičů

vedoucí oddělení


469 657 520 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 130 (dočasně)

Patro: Přízemí

Budova: Pardubická 67

Kateřina Ventluková

Oddělení evidence řidičů

referent

evidence řidičů, bodový systém


469 657 522 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 130 (dočasně)

Patro: Přízemí

Budova: Pardubická 67

Irena Špačková

Oddělení evidence řidičů

referent

evidence řidičů


469 657 523 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 128

Patro: Přízemí

Budova: Pardubická 67

Vladimír Pospíšil

Oddělení evidence řidičů

referent

zkušební komisař


469 657 533 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 130

Patro: Přízemí

Budova: Pardubická 67

Roman Mrkvička, DiS.

Oddělení evidence řidičů

referent

zkušební komisař


469 657 521 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: místnost dostupná přes kanc. č.130 (dočasně)

Patro: Přízemí

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro Přízemí