Oddělení hospodářské správy

Působnost

Na úseku správy budov a zařízení

 • zajišťuje úklid v budovách MěÚ
 • zajišťuje funkčnost telefonní ústředny, eviduje telefonní hovory
 • zajišťuje provoz faxů včetně tonerů
 • sleduje a eviduje spotřeby tepla, elektřiny, vody a plynu
 • zajišťuje úklidové,čistící a dezinfekční práce v budovách úřadu
 • zajišťuje provoz výtahů včetně jejich oprav
 • zajišťuje opravy, údržbu a technické zhodnocení budov Městského úřadu Chrudim (s výjimkou vnějších plášťů budov a investičních akci v těchto budovách v režimu zákona o veřejných zakázkách) a rekreačního zařízení města a dále opravy, údržbu a technické zhodnocení vnitřního vybavení těchto objektů
 • zajišťuje nákup materiálu na údržbu a opravy
 • zabezpečuje údržbu a opravy přístrojů a zařízení
 • vystavuje objednávky na dodávky služeb po schválení vedoucí odboru, sleduje a vyhodnocuje hospodárnost vynakládaných prostředků
 • zajišťuje pravidelné revize výtahů, kotelny, hromosvodů, hydrantů, hasících přístrojů, komínů, elektroinstalace, elektrických spotřebičů a zařízení
 • zodpovídá za dodržování interní směrnice o veřejných zakázkách u vypisovaných výběrových řízení
 • zajišťuje údržbu, seřizování a opravy vozidel, obnovu vozového parku
 • zajišťuje školení řidičů referentských vozidel
 • zajišťuje pojištění služebních motorových vozidel
 • zabezpečuje technické kontroly vozidel, včetně kontroly emisí
 • vede evidenci spotřeby pohonných hmot, včetně kontroly dodržování norem spotřeby pohonných hmot
 • postupuje v souladu s interní směrnicí o provozu motorových vozidel
 • zabezpečuje úkoly na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), vede dokumentaci stanovenou právními předpisy a eviduje pracovní úrazy
 • organizuje školení a prověrky BOZP
 • řídí se příslušnými interními směrnicemi na tomto úseku

Na úseku ekonomiky a majetku:

 • spolupracuje s Odborem finančním při sestavování rozpočtu Odboru kanceláře tajemníka a rozboru hospodaření
 • kontroluje čerpání rozpočtu, kontroluje a likviduje faktury
 • po schválení vedoucí odboru vystavuje objednávky na dodávky (hmotné i nehmotné povahy)
 • likviduje účetní doklady za školení a semináře
 • ve své práci se řídí interní směrnicí pro hospodářské dispozice a oběh dokladů
 • sleduje a vyhodnocuje hospodárnost vynakládaných prostředků
 • zodpovídá za dodržování interní směrnice o veřejných zakázkách u vypisovaných výběrových řízení
 • zabezpečuje řádnou evidenci, inventarizaci, vyřazení, převody, prodeje majetku apod.
 • zajišťuje nákup, skladování, evidenci a výdej kancelářských potřeb, čistících prostředků, ochranných oděvů a potřeb; k tomuto účelu provozuje sklad kancelářských potřeb
 • vede evidenci osobních karet svěřených předmětů
 • zajišťuje pojištění movitého majetku města
 • zajišťuje výdej nových TicketRestaurantCard zaměsntancům
 • ve spolupráci s oddělením sekretariátu zajišťuje zastupitelnost při vyvěšování úředních listin na úřední desce
 • zajišťuje nákup tisku a knih, objednávání a likvidaci předplatného
 • zajišťuje zahraniční služební cesty z hlediska obstarání deviz a pojištění účastníků zahraničních služebních cest
 • vede evidenci finančních prostředků v cizí měně
 • vede evidenci rekreačních pobytů v rekreačních zařízeních města
 • zajišťuje platby za nákup razítek dle požadavků vedoucích odborů schválených příslušným pracovníkem vedoucím centrální evidenci razítek

Jana Malinová, DiS.

Oddělení hospodářské správy

vedoucí oddělení


469 657 150 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 226

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Martin Doležal

Oddělení hospodářské správy

údržba


469 657 198 zobrazit e-mail

Patro: dílna

Budova: Pardubická 67

Jaroslava Matějková

Oddělení hospodářské správy

majetek


469 657 152 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 224

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Aleš Petráň

Oddělení hospodářské správy

správa budov MěÚ


469 657 151 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 228

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Josef Rybička

Oddělení hospodářské správy

údržba


469 657 198 zobrazit e-mail

Patro: dílna

Budova: Pardubická 67

Iveta Zemanová

Oddělení hospodářské správy

majetek


469 657 153 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 224

Patro: 1

Budova: Pardubická 67