Odbor kanceláře tajemníka

Zprávy z odboru

Oddělení

Kancelář starosty

  • spolupracuje se sdělovacími prostředky a médii, poskytuje informace veřejnosti
Zobrazit více

Oddělení klientského servisu

  • zajišťuje styk s veřejností na úseku recepce, finančního centra a podatelny, poskytuje služby CZECH POINT
Více z oddělení

Oddělení právní

  • řeší právní záležitosti města
Více z oddělení

Úsek personální a mzdový

  • zajišťuje úkoly související s personální agendou města
Více z úseku

Oddělení informatiky

  • buduje informační systém úřadu, koordinuje vnější a vnitřní informační toky
Více z oddělení

Oddělení krizového řízení

  • plní úkoly pracoviště orgánu krizového řízení a sekretariátu Bezpečnostní rady obce
Více z oddělení

Oddělení hospodářské správy

  • zajišťuje chod úřadu na úseku správy budov a zařízení a úseku ekonomiky a majetku
Více z oddělení