Oddělení informatiky

Zprávy z oddělení

Působnost

 • buduje informační systém úřadu
 • koordinuje vnější a vnitřní informační toky
 • v souvislosti s úkoly vyplývajícími ze zákona č. 300/ Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění a souvisejících prováděcích předpisů odpovídá za technologickou integraci datové schránky města Chrudim do stávajícího informačního systému organizace, vykonává funkci technologického centra správního obvodu
 • zajišťuje kvalifikované certifikáty pro zaměstnance a vede jejich evidenci
 • koordinuje nákup technických prostředků a základního programového vybavení, analytických prací a konkrétních uživatelských produktů a služeb
 • navrhuje a kontroluje racionalizační opatření
 • zabezpečuje sdílení a správu centrálních datových bází (báze umístěné na serverech)
 • zabezpečuje centrální data (báze umístěné na serverech) proti ztrátě a zneužití
 • pružně reaguje na změny organizační struktury úřadu a s ní spojené změny informačních toků
 • nahrazuje neefektivní ruční zpracování dat zpracováním automatizovaným
 • využívá dostupné a vhodné datové fondy
 • využívá datové fondy z jiných informačních systémů
 • zajišťuje tvorbu a správu grafických informačních systémů (GIS)
 • zajišťuje provoz internetu v budově úřadu
 • zabezpečuje provozování webových prezentací města a spolupracuje na jejich tvorbě
 • spolupracuje s pověřencem pro ochranu osobních údajů

Ing. Jarmila Vojtíšková

Oddělení informatiky

vedoucí oddělení


469 657 650 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 444

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Bc. Lubomír Holeka

Oddělení informatiky

správa sítí


469 657 653 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 433

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Ing. Jan Netolický

Oddělení informatiky

GIS, webové stránky města, správa IT


469 657 655 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 442

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Karel Prášil

Oddělení informatiky

správa sítí


469 657 652 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 433

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Václav Stiller

Oddělení informatiky

správa aplikací


469 657 651 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 211

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Karel Ratzenbek

Oddělení informatiky

GIS, správa aplikací


469 657 654 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 440

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Pavel Lingr

Oddělení informatiky

správa aplikací a tiskáren


469 657 651 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 211

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 3