Oddělení kontroly

  • kontroluje živnostenské podnikání
  • provádí poradenskou činnost pro registrované podnikatele
  • provádí kontrolu dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
  • vykonává kontroly a ukládá sankce dle § 24 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • provádí poradenskou a kontrolní činnost v oblasti ochrany spotřebitele v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  • vede správní řízení sankčního charakteru na základě vlastních kontrolních zjištění a podnětů jiných správních orgánů podobného charakteru
  • projednává správní delikty podle § 105c zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právu souvisejícím s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů
  • projednává správní delikty podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
  • plní další úkoly svěřené obecnímu živnostenskému úřadu zvláštními právními předpisy

Zaměstnanci oddělení vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

JUDr. Jana Milotínská

Oddělení kontroly

vedoucí oddělení kontroly

přestupková agenda, vyřizování stížností


469 657 420 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 210

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Mgr. Libor Adámek

Oddělení kontroly

referent

kontrolní činnost


469 657 421 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 208

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Ing. Magda Korečková

Oddělení kontroly

referent

kontrolní činnost


469 657 424 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 206

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Bc. Pavlína Křížová

Oddělení kontroly

referent

kontrolní činnost


469 657 423 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 206

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Bc. Hana Víšková, DiS.

Oddělení kontroly

referent

kontrolní činnost


469 657 422 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 208

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 1