Oddělení přestupků v dopravě

Působnost

Projednává přestupky a správní delikty v oblasti dopravy podle:

  • zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
  • zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákona č. 168/1999Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů
  • zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Projednává další přestupky a správní delikty, které souvisí s vykonávanou činností Odboru dopravy.

Rozhoduje o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu.

Zaměstnanci oddělení vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle správního řádu.

Mgr. Simona Černíková

Oddělení přestupků v dopravě

vedoucí oddělení


469 657 510 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 402 (dočasně)

Patro: 3.

Budova: Pardubická 67

Mgr. Jiřina Madolová

Oddělení přestupků v dopravě

referent

přestupky v dopravě


469 657 512 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 304

Patro: 2.

Budova: Pardubická 67

Ing. Jan Kopřiva

Oddělení přestupků v dopravě

referent

přestupky v dopravě


469 657 511 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 302

Patro: 2.

Budova: Pardubická 67

Bc. Karel Fendrich

Oddělení přestupků v dopravě

referent

přestupky v dopravě


469 657 514 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 300

Patro: 2.

Budova: Pardubická 67

BA. Olga Bančáková

Oddělení přestupků v dopravě

referent

přestupky v dopravě


469 657 513 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 115 (dočasně)

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Ing. Dana Fraňková

Oddělení přestupků v dopravě

referent

přestupky v dopravě


469 657 513 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 115 (dočasně)

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 1 a 2