Oddělení rozpočtové

Působnost

 • ve spolupráci s ostatními odbory úřadu a organizacemi, zřízenými městem zabezpečuje oblast přípravy, zpracování a schvalování rozpočtu města na příslušný kalendářní rok a jeho změn v průběhu roku (rozpočtová opatření), zajišťuje jejich projednávání a schvalování orgány města, zabezpečuje oblasti přípravy a zpracování střednědobého výhledu rozpočtu pro plánované období,
 • provádí rozborovou činnost a navrhuje nápravná opatření ve finanční oblasti,
 • zpracovává závěrečný účet města za příslušný kalendářní rok,
 • provádí vyúčtování účelových prostředků poskytnutých z veřejných rozpočtů a jiných zdrojů,
 • kontroluje výkazy příspěvkových organizací se zaměřením na finanční vztah k rozpočtu města (zřizovatele),
 • ve spolupráci se zřizujícími odbory zajišťuje projednávání a schvalování ročních účetních uzávěrek, rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací v orgánech města, provádí analýzu čerpání rozpočtu příspěvkových organizací,
 • zajišťuje informační povinnosti za příspěvkové organizace města na webových stránkách města (zveřejňování finančních dokumentů příspěvkových organizací včetně přehledu rozpočtových změn),
 • zajišťuje dohled nad fungováním účetního software u všech příspěvkových organizací prostřednictvím cloudu ve spolupráci s poskytující firmou,
 • zajišťuje vypracování statistických výkazů na vyžádání Českého statistického úřadu,
 • připravuje podklady pro jednání finančního a kontrolního výboru,
 • zajišťuje vyhlašování a realizaci veřejných zakázek a výběrových řízení u veřejných zakázek ve finanční oblasti (úvěry od finančních ústavů). 

Jaroslava Stýblová

Oddělení rozpočtové

vedoucí oddělení rozpočtového


469 657 481 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 326

Patro: II.

Budova: Pardubická 67

Jana Šulcová

Oddělení rozpočtové

referentka


469 657 483 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 322

Patro: II.

Budova: Pardubická 67

Bc. Petra Podvolecká

Oddělení rozpočtové

referentka


469 657 482 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 322

Patro: II.

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 2