Oddělení správy bytového a nebytového fondu

  • plní funkci správce bytového a nebytového fondu
  • zajišťuje agendu spojenou s užíváním bytového a nebytového fondu města
  • vede evidenci bytového fondu města a provádí kontroly jeho řádného užívání
  • přijímá a eviduje žádosti o přidělení bytu, eviduje a řeší žádosti o poskytnutí bytové náhrady
  • přijímá a eviduje žádosti o přidělení nebytových prostor
  • zajišťuje projednávání a schvalování uzavíraných nájemních smluv
  • zajišťuje podklady pro právní oddělení ke zrušení užívacího práva k bytu, vede příslušné přehledy a evidenci

Zaměstnaci odboru vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle správního řádu

Ing. Daniel Stuchlík

Oddělení správy bytového a nebyt. fondu

vedoucí oddělení


469 657 170 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 4

Patro: Přízemí

Budova: Resselovo náměstí 77

Zdeněk Knížek

Oddělení správy bytového a nebyt. fondu

referent

bytový technik


469 657 173 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 1

Patro: Přízemí

Budova: Resselovo náměstí 77

Slavěna Smetánková

Oddělení správy bytového a nebyt. fondu

referent

evidence a smlouvy


469 657 172 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 4

Patro: Přízemí

Budova: Resselovo náměstí 77

Ing. Pavla Šťovíčková

Oddělení správy bytového a nebyt. fondu

referent

ekonom


469 657 171 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 4

Patro: Přízemí

Budova: Resselovo náměstí 77

Kde nás najdete

Adresa: Resselovo náměstí 77 , patro Přízemí