Oddělení správy majetku

  • vede evidenci nemovitého majetku
  • nakládá s nemovitým majetkem v souladu s usneseními Rady města a Zastupitelstva města a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obcích (nájmy, prodeje, koupě, směna….)
  • zastupuje město Chrudim jako vlastníka při ochraně jeho zájmů pří územních, stavebních a jiných obdobných řízeních, týkajících se nemovitého majetku města
  • spolupracuje s Katastrálním úřadem, notáři, odhadci nemovitostí
  • zabezpečuje pojištění majetku města
  • povoluje užívání veřejného prostranství pro stánkový prodej, poutě, cirkusová představení, předváděcí akce a další příležitostné akce, vyměřuje a inkasuje příslušné místní poplatky
  • vykonává agendu věcí ztracených (skrytých, opuštěných) ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Ing. Ladislav Tichý

Oddělení správy majetku

vedoucí oddělení

prodej, směny, nabytí nemovitostí, průmyslové zóny


469 657 166 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 109

Patro: 1.

Budova: Resselovo náměstí 77

Mgr. Petra Benešová

Oddělení správy majetku

referent

prodej, směny, nabytí a ostatní převody nemovitostí


469 657 161 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 108

Patro: 1.

Budova: Resselovo náměstí 77

Marcela Blažková

Oddělení správy majetku

referent

evidence smluv, smlouvy kanalizace Medlešice


469 657 173 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 1

Patro: Přízemí

Budova: Resselovo náměstí 77

Ilona Bollová

Oddělení správy majetku

referent

věcná břemena, vodohospodářské stavby


469 657 165 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 107

Patro: 1.

Budova: Resselovo náměstí 77

Ing. Ivana Kolátorová

Oddělení správy majetku

referent

prodej, směny, nabytí a ostatní převody nemovitostí


469 657 162 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 111

Patro: 1.

Budova: Resselovo náměstí 77

Petra Korečková

Oddělení správy majetku

referent

evidence nemovitostí, ekonom, pojištění majetku a odpovědnosti


469 657 181 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 111

Patro: 1.

Budova: Resselovo náměstí 77

Ladislava Medunová

Oddělení správy majetku

referent

pronájem a výpůjčky pozemků, užívání veřejného prostranství


469 657 163 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 110

Patro: 1.

Budova: Resselovo náměstí 77

Bc. Marcela Moučková

Oddělení správy majetku

referent

evidence smluv, evidence a převody nemovitostí


469 657 164 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 110

Patro: 1.

Budova: Resselovo náměstí 77

Kde nás najdete

Adresa: Resselovo náměstí 77 , patro 1