Oddělení účetnictví

Působnost

 • v souladu s příslušnými právními a dalšími předpisy komplexně zajišťuje účetnictví města, a to v příjmovém, výdajovém a fondovém hospodaření a k účtům cizích prostředků,
 • zabezpečuje řádnou evidenci faktur a dalších dokladů, kontroluje jejich formální správnost, zajišťuje jejich stanovený oběh, kontroluje jejich potvrzování pověřenými pracovníky příslušných odborů, zabezpečuje styk s peněžními ústavy a účtování o všech bankovních účtech,
 • zabezpečuje archivaci účetních dokladů,
 • zabezpečuje tvorbu a čerpání zřízených fondů,
 • provádí kontrolu výsledků řádných i mimořádných inventarizací na účetnictví města, podílí se na jejich přípravě a vyhodnocení,
 • zpracovává účetní a finanční výkazy dle platné legislativy,
 • zpracovává Pomocný analytický přehled dle platné metodiky Ministerstva financí (statistika),
 • sestavuje a předává data dle vyhlášky o podmínkách sestavení výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu),
 • provádí namátkovou kontrolní inventarizaci hotovosti na jednotlivých pokladnách města,
 • vede agendu DPH včetně podávání daňových přiznání a kontrolních hlášení,
 • je konzultačním orgánem při zpracování smluvních dokumentů města z hlediska DPH.

Faktury

Oddělení účetnictví

kontakt pro příjem faktur


zobrazit e-mail

Marie Jiráčková

Oddělení účetnictví

vedoucí oddělení účetnictví

metodik DPH


469 657 489 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 316

Patro: II.

Budova: Pardubická 67

Marcela Kundratová

Oddělení účetnictví

referentka


469 657 492 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 314

Patro: II.

Budova: Pardubická 67

Petra Medová

Oddělení účetnictví

referentka


469 657 484 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 320

Patro: II.

Budova: Pardubická 67

Věra Duchečková

Oddělení účetnictví

referentka


469 657 487 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 314

Patro: II.

Budova: Pardubická 67

Jana Molková

Oddělení účetnictví

referentka


469 657 488 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 318

Patro: II.

Budova: Pardubická 67

Helena Kapitolová

Oddělení účetnictví

referentka


469 657 486 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 320

Patro: II.

Budova: Pardubická 67

Iva Pudrová

Oddělení účetnictví

referentka


469 657 485 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 320

Patro: II.

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 2