Úsek cestovního ruchu

Působnost

  • zajišťuje a koordinuje činnosti spojené s rozvojem cestovního ruchu na území města a činnosti vyplývající ze schválené Koncepce cestovního ruchu, připravuje podklady pro obchodní jednání v oblasti propagace města a cestovního ruchu
  • koordinuje projekty spojené s prezentací města v rámci cestovního ruchu
  • zajišťuje přípravu, tvorbu a realizaci (tisk) a distribuci propagačních materiálů ve spolupráci s Turistickým informačním centrem
  • spravuje a aktualizuje prezentace města na síti facebook (facebook.com/ichrudim), spolupracuje na tvorbě webových stránek města a jejich průběžné aktualizaci, spravuje webové stránky Turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko (navstevnik.cz , chrudimsko-hlinecko.cz) a webové stránky svazku obcí Královská věnná města (vennamesta.cz)
  • spolupracuje s kulturně-sportovními organizacemi města, organizacemi města působícími v cestovním ruchu, Destinační společností Východní Čechy, agenturou CzechTourism, s městy a organizacemi Turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko vč. MAS Chrudimsko, z.s. a Chrudimsko-Hlinecko, z.s., Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska
  • předkládá návrhy a podněty ke zlepšení činnosti Turistického informačního centra Chrudim, administruje dotace na jeho činnost a provoz
  • spolupracuje na agendě výkonného výboru dobrovolného svazku obcí Královská věnná města
  • spolupracuje s příslušnými komisemi Rady města

Mgr. Tomáš Černý

Úsek cestovního ruchu

referent

cestovní ruch


469 657 827 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Patro: přízemí

Budova: Resselovo náměstí 1

Kde nás najdete

Adresa: Resselovo náměstí 1 , patro Přízemí