Úsek kultury a sportu

Působnost

 • sleduje a hodnotí úroveň kultury a sportu ve městě, organizuje její podporu
 • připravuje podklady a vyjádření pro věcně příslušné komise Rady města
 • sleduje profesionální a neprofesionální kulturní a sportovní aktivity na území města a připravuje podklady pro poskytnutí grantů, dotací a příspěvků na jejich podporu, administrativně zajišťuje agendu s tím související
 • spolupracuje na přípravě různých akcí, např. Den otevřených dveří památek, Osobnost města, Cena starosty, pietní akty atd.
 • vede agendu ohlašovacích povinností kulturních akcí ve městě
 • spolupracuje s Turistickým a informačním centrem a s úsekem cestovního ruchu, s kronikářem města, nestátními neziskovými organizacemi a ostatními subjekty v oblasti kultury a sportu
 • zpracovává podklady pro realizaci schválených rozpočtových opatření odboru a spravuje finanční prostředky svěřené odboru s výjimkou oblasti školství
 • předkládá návrhy zřizovacích listin příspěvkových organizací, které v oblasti kultury město zřizuje, včetně změn a dodatků a vymezuje majetek, který jim má být zřizovací listinou svěřen do správy
 • vede personální agendu ředitelů zřizovaných příspěvkových organizací v oblasti kultury, včetně stanovení jejich platů a odměn, na základě usnesení samosprávných orgánů města stanoví závazné ukazatele pro hospodaření těchto organizací
 • provádí předběžnou kontrolu a spolupracuje s úsekem kontroly Odboru finančního při průběžné kontrole příspěvkových organizací na úseku kultury, zejména sleduje hospodárnost a účelnost vynakládaných finančních prostředků na činnost příspěvkových organizací
 • vykonává předběžnou a průběžnou kontrolu při poskytování a čerpání veřejné finanční podpory (přijímá žádosti o veřejnou finanční podporu, vypracovává smlouvy o poskytnutí
  22
  veřejné finanční podpory), spolupracuje s úsekem kontroly Odboru finančního při kontrole vyúčtování veřejné finanční podpory.
 • realizuje agendu péče o hroby významných osobností
 • odpovídá za administraci agendy Královských věnných měst a účastní se jednání valné hromady dobrovolného svazku obcí Královská věnná města
 • zajišťuje organizační a koordinační činnosti související se zajištěním expozice Muzea barokních soch v Chrudimi
 • spolupracuje se Sportovními areály města Chrudim, s. r. o. a podílí se na realizaci záměrů města v této obchodní společnosti
 • spolupracuje s příslušnými komisemi Rady města

Odbor dále zajišťuje realizaci rozhodnutí a záměrů zřizovatele v těchto kulturních zařízeních města:

Bc. Monika Slaninová

Úsek kultury a sportu

referent

sport


469 657 671 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 311

Patro: 2

Budova: Pardubická 67

Ing. Blanka Pavlišová

Úsek kultury a sportu

referent

kultura


469 657 691 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 303

Patro: 2

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 2