Úsek památkové péče

Působnost

 • zajišťuje výkon státní správy orgánu státní památkové péče I. stupně ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chrudim dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zapracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek
 • spolupracuje s orgány a organizacemi v oblasti památkové péče, metodicky spolupracuje s žadateli o příspěvky, granty a dotace z krajského a státního rozpočtu
 • zabezpečuje agendu a veškeré činnosti související s kompletním zajištěním Programu regenerace pro město Chrudim (žádosti o dotace, příprava akcí, vyúčtování, pracovní skupiny, soutěž, komunikace s Ministerstvem kultury)
 • zabezpečuje agendu a veškeré činnosti související s programem Ministerstva kultury ČR – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP – pro správní obvod obce s rozšířenou působností Chrudim (žádosti, příprava akcí, vyúčtování …)
 • vede agendu tabulek historicky významných a památkově chráněných objektů (budovy, sochy, kašny, pomníky, archeologické lokality a další)
 • připravuje podklady pro různé soutěže v oblasti péče o památky (např. Památka roku, Historické město roku a další)
 • dodává podklady na veletrhy, konference a další akce spojené s prezentací města jako člena Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
 • monitoruje stav historických a památkově chráněných objektů na území celého ORP a aktivně spolupracují s jejich vlastníky na přípravě a realizaci rekonstrukcí
 • provádí přestupkové řízení podle zákona o státní památkové péči
 • spolupracuje s městským architektem

Zaměstnanci úseku vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle správního řádu.

Ing. Alena Kopecká

Úsek památkové péče

pověřena vedením úseku

památková péče


469 657 272 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 420 (dočasně)

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Bc. Eva Pilařová

Úsek památkové péče

referent

památková péče


469 657 271 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 420

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Bc. Anna Myšková

Úsek památkové péče

referent

památková péče, reklamace katastru nemovitostí


469 657 267 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 422

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 3