Úsek památkové péče

Působnost

 • zajišťuje výkon státní správy orgánu státní památkové péče I. stupně ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chrudim dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zapracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek
 • spolupracuje s orgány a organizacemi v oblasti památkové péče, metodicky spolupracuje s žadateli o příspěvky, granty a dotace z krajského a státního rozpočtu
 • zajišťuje agendu a organizační i koordinační činnosti související s realizací expozice Muzea barokních soch
 • zabezpečuje agendu a veškeré činnosti související s kompletním zajištěním Programu regenerace pro město Chrudim (žádosti o dotace, příprava akcí, vyúčtování, pracovní skupiny, soutěž, komunikace s Ministerstvem kultury)
 • zabezpečuje agendu a veškeré činnosti související s programem Ministerstva kultury ČR – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP – pro správní obvod obce s rozšířenou působností Chrudim (žádosti, příprava akcí, vyúčtování …)
 • vede agendu tabulek historicky významných a památkově chráněných objektů (budovy, sochy, kašny, pomníky, archeologické lokality a další)
 • vede agendu cedulek hrobů významných osobností na chrudimských hřbitovech
 • připravuje podklady pro různé soutěže v oblasti péče o památky (např. Památka roku, Historické město roku a další)
 • dodává podklady na veletrhy, konference a další akce spojené s prezentací města jako člena Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
 • monitoruje stav historických a památkově chráněných objektů na území celého ORP a aktivně spolupracují s jejich vlastníky na přípravě a realizaci rekonstrukcí

Zaměstnanci úseku vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle správního řádu.

Ing. Alena Kopecká

Úsek památkové péče

pověřena vedením úseku

památková péče


469 657 272 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 409

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Bc. Eva Pilařová

Úsek památkové péče

referent

ochrana památek


469 657 271 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 420

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Iveta Mudrochová

Úsek památkové péče

referent

kultura, památky


469 657 270 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 420

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 3