Úsek staveb dopravních

Od 1.7.2024 bude stavební řízení pro všechny účastníky probíhat v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších informačních systémů. Odkaz: https://portal.stavebnisprava.gov.cz

Pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností:

  • zabezpečuje výkon přenesené působnosti na úseku stavebního řádu na základě zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v souladu se zvláštními ustanoveními o použitelnosti zákona danými § 334a, tohoto zákona u dopravních staveb. Zejména:
  • vydává územní rozhodnutí, územní souhlas, společné územní a stavební povolení, společná povolení a souhlasy,
  • vykonává další činnosti podle stavebního zákona, zejména: povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebního úřadu,
  • provádí přestupkové řízení podle stavebního zákona.

Zaměstnanci úseku vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle správního řádu.

Jaroslav Štarman

Úsek staveb dopravních

referent

stavební řízení - dopravní stavby na území obce s rozšířenou působností


469 657 262 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 414

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Hana Janderová

Úsek staveb dopravních

referent

stavební řízení - dopravní stavby na území obce s rozšířenou působností


469 657 276 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 406

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Ing. Šárka Pilařová

Úsek staveb dopravních

referent

stavební řízení - dopravní stavby na území obce s rozšířenou působností


469 657 264 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 412

Patro: 3

Budova: Pardubická 67