Odstávka vody v ul. U Stadionu čp. 742

odstávka vody

Dům čp. 742 v ulici U Stadionu je odstaven od dodávek pitné vody. Důvodem je havárie vodovodu. Předpokládaný čas odstranění havárie je do 15 hod. Náhradní zásobování bude řešeno přistavením cisterny s pitnou vodou poblíž havárií postiženého domu.

AKTUALIZACE: cca ve 12:00 hodin byla porucha odstraněna. Aktuálně zbývá zavodnění a odkalení bytového domu čp. 742.

Pravděpodobnou příčinou poruchy byl poškozený horkovod, který prochází nad předmětným vodovodem – horká voda pak pravděpodobně narušila hrdlo vodovodní trubky, odkud následně „vystřelilo“ jeho těsnění.

Výkop okolo poruchy zůstane otevřen – bude ohraničen zábranami, a to pro provedení následné opravy horkovodu.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 3. 11. 2023 / 6. 11. 2023