Oznámení o změnách tlaku vody ve veřejném vodovodu v obci Medlešice

odstávka vody

Ve dnech 5. a 6. 8. budou prováděny dokončovací práce na 4. části II. etapy rekonstrukce vodovodního přivaděče DN600. Začátek prací je naplánován od 7.00 hodin dne 15. 04. Dokončení je předpokládáno do 14.00 hodin dne 6. 8.

Ve výše uvedených dnech dojde ke snížení tlaku vody ve veřejném vodovodu v obci Medlešice. Nemělo by však dojít k úplné odstávce dodávky vody odběratelům.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 27. 7. 2023 / 27. 7. 2023