Přidělení dotací na vrcholový sport na rok 2023

dotace2

Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne 19. 6. 2023 usnesením č. Z/48/2023 přidělení dotací na vrcholový sport na rok 2023 takto:

MFK Chrudim a.s. ve výši 260 000 Kč

Atletika Chrudim, z.s. ve výši 30 000 Kč

FK Chrudim, z.s. ve výši 160 000 Kč

Kateřina Petriláková, OŠK 

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 4. 7. 2023 / 4. 7. 2023