Přímé dotace 2024

dotace

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) upozorňuje žadatele, že dle platných Pravidel pro přidělování přímých dotací, je termín pro podávání žádostí o přímé dotace na rok 2024 od 1. do 31. 8. 2023.

Žádosti se podávají prostřednictvím webové aplikace DaG.

„Pravidla“ jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webových stránkách města www.chrudim.eu.

Žádosti musí splňovat podmínky uvedené v „Pravidlech“. Žádosti doručené po termínu
a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání.

Bližší informace: Monika Slaninová (469 657 671, monika.slaninova@chrudim-city.cz).

Zodpovídá: Sylva Drašnarová
Vytvořeno / změněno: 26. 7. 2023 / 26. 7. 2023