Přímé dotace 2024

dotace

Informace k podávání žádostí o dotace.

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) upozorňuje žadatele, že dle platných Pravidel pro přidělování přímých dotací, je termín pro podávání žádostí o přímé dotace na rok 2024 od 1. do 31. 8. 2023.

Žádosti se podávají prostřednictvím webové aplikace DaG.

„Programy“ jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webu města v sekci Dotace/Město-poskytovatel.

Žádosti musí splňovat podmínky uvedené v „Pravidlech“. Žádosti doručené po termínu
a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání.

Bližší informace podá Monika Slaninová z OŠK, odd. kultury a sportu.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 26. 6. 2023 / 6. 12. 2023