Přímé dotace na podporu sociální oblasti

dotace

V letošním roce dochází ke změně v poskytování přímých dotací města Chrudim na podporu organizací v sociální oblasti. Dotační řízení nově přechází pod správu a administraci Odboru sociálních věcí (dle jen OSV). Žadatelé o přímé dotace v sociální oblasti mohou od letošního roku své žádosti na rok 2024 a roky další podat v níže uvedených termínech prostřednictvím elektronické aplikace DaG.

Termín pro podání žádosti do Programu pro poskytování přímých dotací na podporu organizací v sociální oblasti na rok 2024 je 1. –31. 8. 2023.
Podaná žádost bude obsahovat všechny předepsané náležitosti a splňovat podmínky uvedené v Programu. Žádost doručená po termínu a žádost, která nebude splňovat určené náležitosti, bude vyřazena z projednávání.

Program je k dispozici na OSV MěÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webu města v sekci Městské dotační programy.

Bližší informace podá Bc. Světlana Bartáková (tel. 469 657 556, svetlana.bartakova@chrudim-city.cz)

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 30. 6. 2023 / 30. 6. 2023