Sportovní dotace na rok 2023 – 2. kolo podávání žádostí

dotace

Informace k podávání žádostí o dotace.

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) upozorňuje žadatele, že dle platného Programu pro poskytování sportovních dotací města Chrudim je termín podávání žádostí o sportovní dotace pro druhé kolo od 10. do 31. 8. 2023.
Žádosti se podávají prostřednictvím webové aplikace DaG. „Programy“ jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webu města v sekci Městské dotační programy.

Žádosti musí splňovat podmínky uvedené v „Programu“. Žádosti doručené po termínu a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 26. 6. 2023 / 26. 6. 2023