Uzavírka komunikace v místní části Vlčnov

doprava

V termínu od 18. do 31. 7. bude uzavřena místní vedlejší komunikace u čp. 28 v místní části Vlčnov z důvodu provádění prací na odstranění havarijního stavu propustku.

Průchod chodců uzavřeným úsekem nebude z prostorových a bezpečnostních důvodů možný. Přístup a příjezd do oblasti za uzavírkou je možný od křižovatky dotčené místní komunikace se silnicí III/358 2 – viz situace.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 17. 7. 2023 / 17. 7. 2023