Termíny jednání komisí Rady města Chrudim

NÁZEVTERMÍN A ČAS JEDNÁNÍMÍSTO KONÁNÍPROGRAM
Komise Zdravého města a MA 21pondělí 8.4.2024 od 15:30 hodinzasedací místnosti OIN , budova MěÚ, Resselovo náměstí 77, 3. patro– Pocitová mapa ke Dni Země – projednání témat
– Pocitová mapa ke Dni zdraví – projednání témat 
– Pravidla pro participativní rozpočet pro školy
Komise dopravnístředa 10.4.2024 od 16:00 hodinzasedací místnost MěÚ Chrudim, Pardubická 67, 2. patro– Parkování
a) kontrola závěrů z předchozího období a připomínek členů dopravní komise od minulého zasedání
– Veřejná doprava
a) vyhodnocení současného stavu dopravy zdarma (průzkum, porovnání)  
b) vybavení zastávek MAD dodatkovými tabulkami v souvislosti s integrací MAD do systému IREDO
– Cyklodoprava
a) označení míst
i. nebezpečných
ii. s chybějící a nedostatečnou infrastrukturou
– Ostatní
Komise pro rozvoj sportu
pondělí 15.4.2024 od 17:00 hodintribuna Stadionu Emila Zátopka, v zasedací místnosti v 1. patře– krátkodobé cíle pro rok 2024 dle Plánu rozvoje sportu 2022-2030
– doporučení investičních akcí v oblasti dětských a sportovních hřišť
– návštěva discgolfového hřiště v Městském parku Chrudim