VIII. zasedání Zastupitelstva města Chrudim

vlajka prapor zastupitelstvo

Zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí 20. listopadu 2023 od 16 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Pardubická 67, Chrudim. Jednání je rovněž přenášeno on-line.

Program:

BodVěc
1.Žádost spolku Městský fotbalový klub Chrudim, z.s. o účelovou dotaci na zajištění provozu spolku a o návratnou finanční výpomoc
2.Návrh rozpočtového opatření č.18/2023 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2023
3.Přidělení sportovních dotací na rok 2023 – 2.kolo
4.Žádost ZŠ U Stadionu o finanční příspěvek na nákup investice v ZŠ U Stadionu
5.Možnost místní části města Chrudim (Medlešice) mít a užívat znak této místní části
6.Energetická politika města Chrudim
7.Pořízení Změny č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)
8.Vzor smlouvy o poskytnutí přímé dotace v sociální oblasti
9.Změna usnesení Zastupitelstva města Chrudim č. Z/44/2020 ze dne 22.06.2020 ve věci úpravy speciálního rezervního fondu společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o.
10.Převody pozemků v k. ú. Chrudim
11.Schválení záměru nabytí nemovitostí od Správy železnic včetně podmínek
12.Informace o činnosti Rady města Chrudim
13.Všeobecná rozprava
Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 13. 11. 2023 / 21. 11. 2023